Hoe begin ik aan een werkstuk over Herman de Coninck?

Op deze pagina zal ik dan mijn 'visie' geven over hoe je op een goede en gestructureerde manier een werkstuk kunnen maken over Herman de Coninck. Ik wil wel duidelijk maken dat dit een schema is, een richtlijn over hoe je best structuur legt in je werkje. Eigen creativiteit kan echter een nieuwe dimensie geven aan elk werk, en ik raad je dus ook zeker aan om je niet vast te pinnen op dit schema. Het is een begin, een structuur, geen wet.

De structuur
In elk werkstuk is een duidelijke structuur een vereiste is voor een goed resultaat. Met deze structuur kan je werk staan of vallen. Als je dus geen kei bent in het structureren, maak dan zeker gebruik van de structuur die je hier wordt aangeboden.
Aan te raden is je werkstuk op te delen in 4 grote delen

  • Hermans leven
  • Hermans poëzie
  • Hermans proza
  • Hermans journalistiek

Natuurlijk zijn er nog andere zaken die je kan bespreken, maar mijn persoonlijke mening is dat je je tot de hoofdzaken moet beperken. Te veel zeggen resulteert namelijk vaak in onduidelijkheid Een duidelijk schema van de volledige structuur kan je vinden in pdf formaat (acrobat reader) door op volgende link te klikken.

Hermans leven
Hoe je dit deel uitwerkt is je eigen keuze, maar het lijkt me duidelijk dat je het op één of andere manier moet bespreken. De familiale structuur moet je niet helemaal uit de doeken doen, maar vermelden van Hermans kinderen en grote liefdes lijkt me toch relevant. Hierbij hoort vanzelfsprekend een beetje informatie over Kristien Hemmerechts, Hermans weduwe. Zij is momenteel een gerespecteerd schrijfster, en docente aan de KUB.

Hermans poëzie
Dit met het leeuwendeel van je werkstuk worden. Herman de Coninck is een fenomeen op gebied van poëzie in de Nederlandstalige literatuur, en dat moet je dus laten blijken in je werkstuk. Leuk zou dus zeker zijn om één of twee gedichten toe te lichten, of zelfs te bespreken. Een korte uiteenzetting over zijn gepubliceerde werk lijkt me eveneens zeker gewenst. Let wel op dat, indien je je werkje moet voorbrengen voor een klas, je hier niet de aandacht van je publiek mee verliest. Om deze aandacht te houden kan je bijvoorbeeld je eigen favoriete gedicht eventjes aanduiden, en eventueel voorlezen.
Moeilijker wordt het bespreken van het neo-realisme. Hoogstwaarschijnlijk beschikken jullie over een handboek waarin er over deze stroming wel wat informatie staat. Zo nee zal je hierover zeker wat opzoekingwerk moeten verrichten!

Hermans proza
Het is alleszins belangrijk om naast Hermans poëzie, ook zijn proza te vermelden. Voorbeelden kan je vinden in "Het proza", het verzamelde werk van Herman de Coninck. Naast een droge bibliografie kan het bijvoorbeeld wel leuk zijn stukken uit een interview te citeren. Overgemotiveerde meisjes (mijn excuses-nvBG) kunnen natuurlijk ook altijd een interview naspelen, maar dat lijkt mij dan weer erg zinloos (al kan dit bij sommige leerkrachten wel punten opleveren, natuurlijk).

Hermans journalistiek
Zeker te vermelden zijn Hermans periode bij HUMO en zijn geesteskind het Nieuw Wereldtijdschrift (NWT). Dit NWT was jarenlang één van België's enige chte literaire tijdschriften.

Indien je je werkstuk moet voor een publiek brengen, kan het altijd handig zijn enkele audiovisuele extraatjes te hebben. Slides, foto's, geluidsfragmenten, videobeelden, pancartes, een kartonnen display, ... Als je een beetje zoekt kan je al deze dingen zeker vinden. Denk bij het maken van de slides aan de regels voor het maken van slides, kies foto's die duidelijk zijn, zoek geluidsfragmenten in je bibliotheek (Herman de Coninck leest - cd) en misschien vind je in diezelfde bib wel nog enkele videobeelden... Als je een goeie powerpoint-presentatie maakt kan je die dan eventueel met een beamer aan je klasgenoten tonen.

Hoe dan ook denk ik dat als je je aan deze structuur houdt, je zeker de hoofdzaken hebt vermeld. Als je dit goed uitwerkt zal je zeker niet slecht scoren! Voor hulp kan je ofwel bij je leerkracht, of bij je lokale boekenwinkel waar ze poëzie verkopen.

Alvast veel succes!
Bert


Site info

© 1999-2024 | Bert Geens, Herman de Coninck.be - Dank aan zoveel mensen. Hosted by Inbound Webhosting.