Herman Gorter

Wikipedia zegt:


Herman GorterHerman Gorter (Wormerveer, 26 november 1864 - Brussel, 15 september 1927) was een Nederlands dichter en medeoprichter van de CPN. Hij is onsterfelijk geworden met zijn gedicht van epische lengte Mei (1889). Velen zullen de beginregels van dit gedicht kennen:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit

Gorter studeerde klassieke talen. Onder invloed van Willem Kloos schreef hij Mei. De eerste zang van Mei verscheen in 1889 in een nummer van De Nieuwe Gids. In het voorjaar van datzelfde jaar verscheen het gedicht in boekvorm. In het gedicht bezingt Gorter de liefde voor Wies Koopmans op wie hij in 1886 verliefd werd. Gorter liet zich duidelijk inspireren door de Engelse romantische dichters John Keats en Percy Bysshe Shelley. Aan de laatste wijdde hij een hoofdstuk in De groote dichters, een literaire studie gebaseerd op historisch-materialistische beginselen.I n 1890 verscheen Verzen, een bundel met sensitivistische poŽzie. Deze gedichten ontlokten Kloos de beroemde uitspraak: "Kunst moet zijn de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie". In deze gedichten laat Gorter de normale syntaxis van het Nederlands los en probeert hij met radicale neologismen en ontwrichte zinsstructuren de zintuiglijke waarneming van het aanschouwde zo precies mogelijk weer te geven.

Al gauw wendde Gorter zich af van de poŽtische principes van de Beweging van Tachtig en ging hij meer geŽngageerde gedichten schrijven met een sterke socialistische inslag. Meer info kan je hier vinden, op Wikipedia!

 

Enkele gedichten:

 

Bibliografie Herman Gorter


* 1889 - De interpretatione Aeschyli metaphorarum
* 1889 - Mei
* 1890 - Verzen
* 1895 - Spinoza, Ethica
* 1897 - De school der poŽzie
* 1903 - Verzen
* 1906 - Een klein heldendicht
* 1912 - Pan
* 1928 - In memoriam
* 1928 - Verzen
* 1930 - Liedjes (drie delen)
* 1931 - De arbeidersraad
* 1934 - Sonnetten
* 1935 - De groote dichters


Site info

© 1999-2024 | Bert Geens, Herman de Coninck.be - Dank aan zoveel mensen. Hosted by Inbound Webhosting.