Frans de Cort

DBNL zegt:


Cort (Frans Jozef de), te Antwerpen 21 Juni 1834 geb., genoot zijne opvoeding in zijne geboortestad, in het Atheneum. Hij was eerst op een handelskantoor en gaf sedert 1857 met Jan van Rijswijck het dagblad De Grondwet uit, totdat hij in Aug. van het volgende jaar als hoofdopsteller van het Antwerpsche dagblad De Schelde optrad. In 1860 liet hij dit varen en werd agent eener stoombootmaatschappij. Het volgende jaar werd hij secretaris van den auditeur-generaal bij het hooge militaire gerechtshof te Brussel, in welke betrekking hij te Elsene overleed op 18 Jan. 1878. Ter vereering van de nagedachtenis van den rondborstigen Vlaming en talentvollen liederendichter gaf de stad Antwerpen zijnen naam aan een harer straten. Sedert 1861 was hij hoofdopsteller van De Toekomst, tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, taal- en letterkunde, enz.

 

Enkele gedichten

 

Bibliografie


* Liederen, eerste reeks, Antw. 1857;
* Liederen, tweede reeks, Antw. 1859;
* De schoonste Liederen van Robert Burns, Brussel 1862;
* Het gebruik der talen in BelgiŽ, door Frans Reynen, Brussel 1864;
* Zingzang, Bruss. 1866;
* Liederen, Gron. 1868.


Site info

© 1999-2024 | Bert Geens, Herman de Coninck.be - Dank aan zoveel mensen. Hosted by Inbound Webhosting.